Over afvalinzameling in gemeente Waalre

Waalre kent een jonge en een oude historie. Begin achtste eeuw duikt Waalre voor het eerst op in de geschreven Brabantse geschiedenis. Het huidige Waalre is van recentere datum. In 1923 werden de tot dan toe zelfstandige gemeenten Aalst en Waalre samengevoegd. De nieuwe gemeente telde destijds circa 2.300 inwoners. Dit aantal is tegenwoordig uitgegroeid naar ruim 16.700 inwoners.

Op de persoonlijke, digitale Afvalkalender van de Gemeente Waalre vindt u alle actuele informatie over afval en inzameling. Na het invullen van uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging), ziet u de inzameldata zoals deze voor u van toepassing zijn. U ziet direct wat de eerstvolgende inzameldag is, maar u kunt ook in de kalender vooruit kijken of het totale maand- of jaaroverzicht raadplegen.

U kunt het inzamelschema voor het lopende jaar downloaden en printen of opslaan op uw eigen computer of telefoon.